Vi Cá Mập Khô / ĐVT: 100g

Cước vi cá mập xé sợi thượng hạng

2,300.000