Vi Cá Mập Khô / ĐVT: 100g

Vi cá mập ( cước vi bông )

1,500.000