Vi Cá Mập Khô / ĐVT: 100g

Vi cá mập khô 1 vây 100g

1,700.000