Cá mập tụ tập để nhảy múa giao phối dưới nước hàng năm gần đảo Florida

Cá mập tụ tập để nhảy múa giao phối dưới nước hàng năm gần đảo Florida

 Tại Tortugas, Florida – Một hiện tượng kỳ lạ được nhiều người chú ý tại vùng đảo Tortugas, 70 dặm về phía tây Key West, Florida, mọi người được chứng kiến những chú cá mập nhảy múa. Đây là một sự kiện hàng năm của vùng đảo này, những chú cá mập tập hợp cho […]